Naujienos

Balandžio 28 d. organizavome tradicinį mūsų gimnazijos renginį  – rajoninę gamtamokslinę konferenciją, kuri šiais metais persikėlė į elektroninę erdvę ir vyko Teams platformoje. Konferencijos tikslas – skatinti tiriamąją veiklą, plėtoti mokinių gamtamokslinę kompetenciją taikant inovatyvius metodus ir priemones.

Mūsų gimnazijos bendruomenė aktyviai dalyvauja įvairiuose projektuose. Taigi, džiaugiamės galėdami dalyvauti ir gražiame Tautinių mažumų departamento prie LR vyriausybės kultūros projekte „GRAŽI TA MŪSŲ LIETUVA“. Šis projektas skatina tautinių mažumų kultūrų plėtotę, ugdo moksleivių kultūrinį ir pilietinį aktyvumą. Projekto organizatorė Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazija. 

Inkilų kėlimas - šventė ne tik grįžtantiems paukščiams, bet ir visiems žmonėms, o ypač vaikams. Prie šios gražios akcijos šiemet prisijungėme ir mes, Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupės vaikučiai.

Dažniausiai abiturientų užduodami klausimai-atsakymai apie skiepus nuo COVID-19

Vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo”, skelbiamas konkursas Šalčininkų r. Eišiškių Stanislavo Rapolionio gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

Siekiant sumažinti patyčių kultūros apraiškas mūsų gimnazijoje, 2015 m.m. pradėta įgyvendinti  Olweus patyčių prevencijos programa. 2020 metais gimnazija antrą kartą tapo sertifikuota OLWEUS mokykla ir mes visi tuo be galo didžiuojamės!

Kaziuko mugė niekur nedingo – šiais metais ji keičia savo formą! Šiemet kovo 4 dieną mūsų gimnazijos pradinių klasių mokiniai kartu su mokytojomis bei tėveliais pasitinka gražiais kūriniais. Organizavome „Kaziuko amatų dirbtuves“. Tai virtuali darbelių nuotraukų paroda.

Mažeikių lopšelis-darželis „Gintarėlis“ vasario-kovo mėnesiais organizuoja respublikinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų projektą „Raidės Karalienės“.  Projekto tikslas – sužadinti smalsumą pažinti raides, jas įsiminti bei skatinti vaikų, tėvų, mokytojų tarpusavio bendradarbiavimą, kūrybiškumą, iniciatyvumą kuriant raides.