Logopedas

GIMNAZIJOJE DIRBA LOGOPEDĖ OLGA KAZIUKEVIČIENĖ

II aukštas 240 kabinetas

Darbo grafikas

Savaitės diena

Grupinės ir individualios konsultacijos

Pirmadienis

8.00 - 10.00

Antradienis

8.00 - 11.00

Trečiadienis

8.0 - 10.30

Ketvirtadienis

8.00 - 10.00

Penktadienis

8.00 - 10.00

 

 

El. paštas: kaziukevicieneo@gmail.com

  • rūpinasi mokinių kalbos vystymosi raida, kalbos, kalbėjimo bei kitų komunikacijos sutrikimų korekcija.
  • įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
  • konsultuoja mokytojus, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.

Pagrindinė darbo forma – grupinės logopedinės pratybos, kurių tikslas – teikti kryptingą ir efektyvią specialiąją logopedinę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.

Šiais metais logopedė:

  • Dalyvauja veikloje mokinių saugumui užtikrinti( OLWEUS ir kitų prevencinių programų įgyvendinimas).
  • Vadovauja klasių vadovų metodinei grupei.
  • Teminių edukacinių erdvių, mokymosi aplinkų gimnazijoje kūrimas.
  • Edukacinių veiklų organizavimas Žaidimų kambaryje.
Atnaujinta: 2020-11-12