Priėmimo tvarka

MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į GIMNAZIJĄ

Mokiniai į gimnaziją priimami vadovaujantis Priėmimo į Šalčininkų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašu. Mokinio priėmimas įforminamas Mokymosi sutartimi.

Prašymas dėl priėmimo į gimnaziją

Ikimokyklinio ugdymo sutartis

Priešmokyklinio ugdymo sutartis

Pradinio ugdymo sutartis

Pagrindinio ugdymo sutartis

Vidurinio ugdymo sutartis

Atnaujinta: 2017-06-26