Muziejus

GIMNAZIJOJE VEIKIA KRAŠTOTYROS MUZIEJUS „ATMINTIS“
 

Įkūrėjas – buvęs ilgametis Eišiškių Stanislovo vidurinės mokyklos direktorius, dailininkas, poetas, Eišiškių krašto šviesuolis VYTAUTAS DAILIDKA.
Vadovė - istorijos mokytoja metodininkė Liudmila Jurgelevičienė.

Surinkta gana daug medžiagos, paruošta ne viena ekspozicija.
Muziejaus misija - prisidėti prie visapusiško jauno žmogaus ugdymo, formuojant jo vertybines bei dorovines nuostatas.
Muziejaus tikslas - kaupti, saugoti bei eksponuoti ir populiarinti materialines ir dvasines kultūros vertybes.

Atnaujinta: 2017-02-04