Vizija misija

VIZIJA

Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija – auganti, modernėjanti, puoselėjanti kultūrinį paveldą, ugdanti socialiai aktyvius ir kūrybingus Lietuvos piliečius, atvira pozityviai veiklai bei nuolatinei kaitai ugdymo įstaiga, patraukli savo turiniu bei išore, ugdymo kokybe, neformaliojo ugdymo įvairove, aprūpinta naujausiomis informacinėmis technologijomis,  įrengusi šiuolaikišką sporto aikštyną bei stadioną.
 

MISIJA

Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija  organizuoja ikimokyklinį bei priešmokyklinį ugdymą, teikia  pradinį, pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą.
 • Atsižvelgia į kiekvieno mokinio įgimtas galimybes.
   
 • Ugdymą grindžia žmogiškosiomis vertybėmis.
   
 • Skatina mokytis visą gyvenimą.
   
 • Ugdo toleranciją kitoms kultūroms bei pagarbą savo krašto tradicijoms.
   
 • Glaudžiai bendradarbiauja su vietos bendruomene.
   
 • Gimnazijos mokytojai susipažinę su naujausiomis mokymo strategijomis, taiko jas ugdymo procese.
   
 • Užtikrina saugią ir sveiką ugdymosi aplinką.
Atnaujinta: 2017-06-27