Mokslo metų trukmė

 

Klasė

      Ugdymo proceso

Ugdymo proceso

trukmė savaitėmis

pradžia

pabaiga

1-4 klasės

2022-09-01

2023-06-09

35 

5–8 klasės,
I-IIG klasės
2022-09-01 2023-06-23 37
IIIG klasė 2022-09-01 2023-06-16 36

IVG klasės

2022-09-01

2023-06-01

34

 
 
Mokinių atostogos:

 

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens:                      1-8 bei I-IVG kl.

2022-10-31

2022-11-04

Žiemos (Kalėdų):       1-8 bei I-IVG kl.

2022-12-27

2023-01-06

Žiemos:                       1-8 bei I-IVG kl.

2023-02-13

2023-02-17

Pavasario (Velykų):  1-8  bei I-IVG kl.

2023-04-11

2023-04-14*

Vasaros:                                     1-4 kl.
                                       5–8,  I–IIG kl.

IIIG kl.

2023-06-09
2023-06-23

2023-06-16

2023-08-31

 

* Gimnazijos IV klasių mokiniams atostogų dienos, per kurias jie laiko užsienio kalbų brandos egzamino dalis, perkeliamos į 04-25 ir 26 dienas;

Atnaujinta: 2023-03-20