Mokslo metų trukmė

 

Klasė

      Ugdymo proceso

Ugdymo proceso

trukmė savaitėmis

pradžia

pabaiga

1-4 klasės

2021-09-01

2022-06-09

35 

5–8 klasės,
I-IIG klasės
2021-09-01 2022-06-23 37
IIIG klasė 2021-09-01 2022-06-16 36

IVG klasės

2021-09-01

2022-05-26

33

 
 
Mokinių atostogos:

 

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens:                      1-8 bei I-IVG kl.

2021-11-03

2021-11-05

Žiemos (Kalėdų):       1-8 bei I-IVG kl.

2021-12-27

2022-01-07

Žiemos:                       1-8 bei I-IVG kl.

2022-02-14

2022-02-18

Pavasario (Velykų):  1-8  bei I-IVG kl.

2022-04-19

2022-04-22*

Vasaros:                                     1-4 kl.
                                       5–8,  I–IIG kl.

IIIG kl.

2022-06-10
2022-06-27

2022-06-17

2022-08-31

 

* Gimnazijos IV klasių mokiniams atostogų dienos, per kurias jie laiko užsienio kalbų brandos egzamino dalis, perkeliamos į 04-25 ir 26 dienas;

Atnaujinta: 2022-02-23