Mokslo metų trukmė

 

Klasė

      Ugdymo proceso

Ugdymo proceso

trukmė savaitėmis

pradžia

pabaiga

1-4 klasės
5–8 klasės,
I-IIIG klasės

2020-09-01
2020-09-01

2021-06-08
2021-06-22

35 
37

IVG klasės

2020-09-01

2021-05-21

33

 
 
Mokinių atostogos:

 

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens:                      1-8 bei I-IVG kl.

2020-10-26

2020-10-30

Žiemos (Kalėdų):       1-8 bei I-IVG kl.

2020-12-23

2021-01-05

Žiemos:                       1-8 bei I-IVG kl.

2021-02-15

2021-02-19

Pavasario (Velykų):  1-8  bei I-IVG kl.

2021-04-06

2021-04-09*

Vasaros:                                     1-4 kl.
                                       5–8,  I–IIIG kl.

2021-06-09
2021-06-23

2021-08-31

 

* Gimnazijos IV klasių mokiniams atostogų dienos, per kurias jie laiko užsienio kalbų brandos egzamino dalis, perkeliamos į 04-13 ir 14 dienas;

Atnaujinta: 2020-10-09