Mokslo metų trukmė

 

Klasė

      Ugdymo proceso

Ugdymo proceso

trukmė savaitėmis

pradžia

pabaiga

1-4 klasės
5–8 klasės,
I-IIIG klasės

2019-09-01
2019-09-01

2020-06-09
2020-06-23

35 
37

IVG klasės

2019-09-01

2020-05-22

33

 
 
Mokinių atostogos:

 

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens:                      1-8 bei I-IVG kl.

2019-10-28

2019-10-31

Žiemos (Kalėdų):       1-8 bei I-IVG kl.

2019-12-23

2020-01-03

Žiemos:                       1-8 bei I-IVG kl.

2020-02-17

2020-02-21

Pavasario (Velykų):  1-8  bei I-IVG kl.

2020-04-14

2020-04-17*

Vasaros:                                     1-4 kl.
                                       5–8,  I–IIIG kl.

2020-06-09
2020-06-23

2020-08-31

 

* Gimnazijos IV klasių mokiniams atostogų dienos, per kurias jie laiko užsienio kalbų brandos egzamino dalis, perkeliamos į 04-20 ir 21 dienas;

Atnaujinta: 2019-11-21