Mokslo metų trukmė

 

Klasė

      Ugdymo proceso

Ugdymo proceso

trukmė savaitėmis

pradžia

pabaiga

1-4 klasės
 
5–8 klasės, I-IIIG klasės

2018-09-01

2018-09-01

2019-06-07
 
2019-06-21

35
 
37

IVG klasės

2018-09-01

2019-05-24

33

 
 
Mokinių atostogos:

 

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens:                      1-8 bei I-IVG kl.

2018-10-29

2018-11-02

Žiemos (Kalėdų):       1-8 bei I-IVG kl.

2018-12-27

2019-01-02

Žiemos:                       1-8 bei I-IVG kl.

2019-02-18

2019-02-22

Pavasario (Velykų):  1-8  bei I-IVG kl.

2019-04-23

2019-04-26*

Vasaros:                                     1-4 kl.
                                       5–8,  I–IIIG kl.

2019-06-07
2019-06-21

2019-08-31

 

* Gimnazijos IV klasių mokiniams atostogų dienos, per kurias jie laiko užsienio kalbų brandos egzamino dalis, perkeliamos į 04-29 ir 30 dienas;

Atnaujinta: 2018-09-24