Metodinė taryba

  • Gražina Šibekienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė, matematikos vyresnioji mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė;
  • Birutė Lukaševičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, Lietuvių kalbos mokytojų MG pirmininkė, sekretorė;
  • Liliana Talmontienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja, Pradinių klasių  mokytojų MG pirmininkė;
  • Žana Bogdevičienė, chemijos mokytoja metodininkė, Gamtos ir tiksliųjų mokslų  mokytojų MG pirmininkė;
  • Jadvyga Sinkevič, dailės vyresnioji mokytoja, muzikos mokytoja metodininkė, Socialinio, dorinio, meninio, technologinio ir fizinio ugdymo MG pirmininkė;
  • Tatjana Jancevič rusų ir vokiečių kalbų vyresnioji mokytoja, Užsienio kalbų  mokytojų MG pirmininkė;
  • Olga Kaziukevičienė, logopedė, Klasės vadovų MG pirmininkė.

 

2023 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

 

Informacija ruošiama

Atnaujinta: 2023-03-20