Žinių patikrų rezultatai

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ VERTINIMO, INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS


NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS

2 klasė:

NMPP 2 klasės ataskaita 2019 m.

NMPP 2 klasės ataskaita 2018 m.

NMPP 2 klasės ataskaita 2017 m.

NMPP 2 klasės ataskaita 2016 m.

4 klasė:

NMPP 4 klasės ataskaita 2019 m.

NMPP 4 klasės ataskaita 2018 m.

NMPP 4 klasės ataskaita 2017 m.

6 klasė:

NMPP 6 klasės ataskaita 2019 m.

NMPP 6 klasės ataskaita 2018 m.

NMPP 6 klasės ataskaita 2017 m.

8 klasė:

NMPP 8 klasės ataskaita 2019 m.

NMPP 8 klasės ataskaita 2018 m.

NMPP 8 klasės ataskaita 2017 m.

NMPP 8 klasės ataskaita 2016 m.


PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS

PUPP ataskaita 2019 m.

PUPP ataskaita 2018 m.

PUPP ataskaita 2016 m.

Atnaujinta: 2023-03-20