Renginiai

2017 metų balandžio 3 dieną su anglų kalbos vyresniąja mokytoja Emilija Zuziene pravedėme popietę -  pamoką 4-6 klasių mokiniams, skirtą Luiso Kerolio 185 – osioms gimimo metinėms. Mūsų renginio tikslas  ir uždaviniai – mokinius išsamiau supažindinti su anglų rašytojo gyvenimu ir kūryba, skatinti  norą skaityti, pažinti.

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena. Mes, Eišiškių Stanislovo Rapolionio
gimnazijos b endruomenė, prisijungėme prie visuotinės pilietinės iniciatyvos
„Atmintis gyva, nes liudija“. Šioje pilietinėje akcijoje dalyvaujame kasmet.

Prabėgo lygiai vieneri metai nuo tos dienos, kai mūsų gimnazijoje pradėjome diegti OLWEUS Patyčių Prevencijos Programą. Ir štai šiandien turime kuo pasidžiaugti ir ką švęsti!!! Todėl gimtadienio
proga spalio 21 dieną pradinukai ir jų mokytojai surengė šventinį renginį „OLWEUS1 metų gimtadienis“.

 

,,Kiekvienas eilėraštis man yra atskiras pasaulis“,- šiuos žodžius ištarė visiems žinoma poetė Ramutė Skučaitė. Su jos eilėraščiais išaugo ne viena vaikų karta. Dauguma eilių mums artimos ir brangios, nes jose atsispindi gražiausios mūsų mintys ir svajonės.