Naujienos

NETRADICINĖ PAMOKA

Mes, IIIG klasės mokiniai, turėjome galimybę dalyvauti neįprastoje
pamokoje - l iteratūriniame teisme. Mus labai sudomino garsaus
anglų rašytojo V.Šekspyro kūrinys ,,Hamletas“. Skaitydami gilinomės
į dramos veikėjų nuotaikas, poelgius.


Tik prasidėjus pirmam žiemos mėnesiui, II-IV G. klasių mokiniai
dalyvavome netradicinėje anglų kalbos pamokoje, kuri vyko Amerikos
ambasadoje. Į Vilnių vykome su anglų kalbos mokytoja Emilija Zuziene.


Lapkričio 28 dieną šventėme Salomėjos Nėries 110-ąsias gimimo metines.
Renginyje dalyvavo priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai ir 1-5 klasių
mokiniai bei jų mokytojai.


Lapkričio 27 d. mūsų gimnazijos aktų salėje vyko renginys 1-5 klasių mokinių
tėvams „Kaip padėti vaikui įgauti tikrų galių“. Į renginį atvyko daug tėvų. Kai
kurių vaikųtėveliai (tai mus labai džiugina!), atėjo poromis.


Lapkričio 18 d. šeši mūsų gimnazijos mokiniai, - septintokai Olgerd Babkin ir
Donatas Žemaitis, šeštokės Ugnė Kiriuškinaitė ir Karina Jotko bei penktokai
Nortas Barutis ir Povilas Lebedis -dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro organizuojamame žinių patikrinimo ir mąstymo
žaidime – protmūšyje, kuris vyko Vilniuje, Forum Palace „Galaxy“renginių
salėje.


Ankstų penktadienio rytą grupelė I G ir 5 klasių mokinių išvyko į Kauną.
Ekskursijos tikslas - aplankyti Vytauto Didžiojo karo muziejų, pamatyti
eksponatus, menančiais žymius ir svarbius šalies įvykius.


IŠVYKA Į PLANETARIUMĄ

Gražią ir saulėtą spalio 27 dieną 3a ir 5 klasių mokiniai vykoį Vilniaus
Universiteto planetariumą.

Planetariume mokiniai išklausė pasakojimą apie Saulės sistemosplanetas.
Sužinojo, kaip ir kada susiformavo Saulė ir planetos.


Spalio 23 d. 6a ir spalio 24 d. 7 klasėse vyko pamokos, skirtos Konstitucijos
dienai paminėti.

Pamokų uždaviniai - supažindinti mokinius su Konstitucijoje deklaruojamomis
nuostatomis beiformuoti deramą mokinių supratimą apie pagrindinį valstybės
įstatymą.