Naujienos

Gruodžio 1-oji diena - Pasaulinė kovos su AIDS diena. Šios iniciatyvos
tikslas – supažindinti mokinius ne tik su AIDS problema, bet ir su užsikrėtimo
bei apsisaugojimo nuo šios ligos būdais, ugdyti toleranciją sergantiems AIDS.
Ši tema yra aktuali visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje.


Jau antrus metus iš eilės paskutinį lapkričio ketvirtadienį mūsų gimnazijos
aktų salėje renkasi pradinių klasių mokinių tėvai. Šiais metais renginys „Tėvų
ir mokytojų bendradarbiavimas, kuriant saugią vaikui aplinką namuose ir mo-
kykloje“ buvo skirtas nuo š.m. rugsėjo 1 d. gimnazijoje vykdomai OLWEUS
patyčių prevencijos programai.


Kompozitorius, dailininkas, visuomenės veikėjas Mikalojus Konstantinas
Čiurlionis gimė Varėnoje 1875 m. Sunku būtų surasti Lietuvos kultūros
istorijoje asmenybę, prilygstančiąjam talentu ir reikšme. Kaip ryški kometa
pasirodė jis dar tik bundančioje Lietuvos kultūros padangėje, savo talento
jėga nušviesdamas kelią ateinančios kartos menininkams. Jo kūrybaiki šiol
yra aktuali ir skatina mąstyti. Vienas M. K. Čiurlionio paveikslų ciklas
vadinasi„Pasaulio sutvėrimas“. Šis pavadinimas - simbolinis.


Lapkričio 9 –13 dienomis gimnazijoje vyko renginiai, skirti Etnografinių
regionų metams. Etninės kultūros savaitės "Savas kraštas – margas raštas"
tikslas – supažindinti mokinius su Lietuvos etnografiniais regionais ir jų
savitumu, paskatinti domėtis savo regionu, saugoti ir puoselėti senąsias tradi-
cijas. Projekto dalyviai - 1-4, 5-8, I-II G klasių mokiniai ir mokytojai.


Įvairių dalykų savaičių organizavimas mūsų gimnazijoje jau tapo tradicija.
Šių metų spalio 19 – 23 dienomis vyko gamtos mokslų savaitė, kurios metu
siekta suaktyvinti mokinių domėjimąsi gamtos mokslų dalykais ir jų moky-
mąsi kitaip, neformalioje aplinkoje. Savaitę kiekvieną dieną vyko įvairūs
gamtos mokslų konkursai, viktorinos, organizavome išvykas.


Spalio 25 dieną Lietuvoje minima Konstitucijos diena. Ta progamūsų
gimnazijos 4b ir IVG klasėse vyko pilietiškumo pamokos.Spalio 22
dieną, ketvirtadienį, 3 pamokos metu 4b klasės pradinuka i (mokytoja
L.Talmontienė) buvo pakviesti į geografijos–istorijos k abinetą, kur
abiturientai V. Leikauskas ir S. Kucevičpristatė Lietuvos Respubli-
kos Konstituciją. Pradinukai turėjogalimybę pavartyti LR Konstituciją,
mokėsi dirbti interaktyviąjalenta, išklausyti bei pabendrauti su vyriau-
siaisgimnazistais.


Tikriausiai kiekvienas iš mūsų pritartų nuomonei, kad šiandien
mes gyvename itin intensyvų, kupiną naujų galimybių gyvenimą.
Sakysite, tai puiku, mes galime rinktis! Tačiau pastaruoju metu
visuomenėje vis dažniau stebimas persisotinimas, pasireiškiantis
abejingumu, agresija ir didėjančiu įvairių psichikos sutrikimų
skaičiumi. Todėl pasiūlėme visai gimnazijos bendruomenei kartu
mokytis, kaip įveikti stresą, atsipalaiduoti ir pakelti nuotaiką.
Spalio 12–16 dienomis mūsų gimnazijoje organizuotos psichinės
sveikatos dienos.


Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija šalies vaikus
ir jaunimą pakvietė dalyvauti projekte „BALTIJOS KELIAS IR MŪSŲ
LAISVĖ“. Projektu siekiama priminti visuomenei reikšmingus įvykius,
susijusius su valstybingumo ištakas menančia šalies teritorija, puoselėti
pilietiškumo jausmą, priminti iškiliausius įvykius, formavusius XX a.
pabaigos Lietuvos gyventojų savimonę. Baltijos kelias - gyva žmonių
grandinė, apjuosusi tris Baltijos šalis. Akcija, įvykusi 1989 m. rugpjūčio
23 d., labai reikšminga visoms trims Baltijos šalims - Lietuvai, Latvijai
ir Estijai. Tai laisvės, draugystės kelias.