Aktualijos

EUROPOS KALBŲ DIENA

Europos kalbų diena pradėta švęsti Europos Tarybos iniciatyva
nuo 2001 metų (Europos kalbų metų). Europos kalbų diena yra
švenčiama kasmet rugsėjo 26 d. Europos kalbų dienos tikslas –
paskatinti kalbų mokymąsi visose Europos šalyse.


ĮSPŪDŽIAI IŠ VASAROS STOVYKLOS ESTIJOJE

2014 m. rugpjūčio 11-17 dienomis Estijoje Hiiekivi kaimo turizmo
sodyboje ketvirtą kartą vyko vasaros stovykla „Mokomės tolerancijos
per anglų kalbą“ (Teaching Tolerance Through English) Estijos, Lietuvos
bei Latvijos 11-13 metų mokiniams. Stovykla finansuojama minėtų
valstybiųAmerikos ambasadų bei vyriausybių.