Naujienos

2020 m. rugsėjo 1 d. 9.00 val

Maloniai kviečiame į Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos

Mokslo metų pradžios šventę!

Renginys vyks  gimnazijos kieme.

Visi renginio dalyviai (mokiniai, mokytojai, tėvai ir kiti šventėje dalyvaujantys asmenys) privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kita).

Šventiniai klasių vadovų  ir mokinių susitikimai - pirmoji pamoka - organizuojami lauke arba paskirtame kabinete laikantis klasių izoliavimo principo ir išlaikant saugų atstumą (informuos klasių vadovai).

 

Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją bus ribojami gimnazijos bendruomenės kontaktai: tėvai (globėjai, rūpintojai ar kiti mokinius palydėję asmenys) į gimnaziją šią dieną nebus įleidžiami.

Gražios šventės!

Tikimės visų Jūsų supratingumo.

 

Gimnazijos bendruomenė

Pasibaigus mokslo metams 7 klasės mokiniai birželio 23 dieną pirmą kartą vyko į poilsinę išvyką su nakvyne prie Padvarionių tvenkinio. Susirinko 20 mokinių. Išvykos metu visi linksmai leidome laiką, bendravome tarpusavyje. Juk dėl šalyje paskelbto karantino beveik 3 mėnesius nesimatėme!

Pasibaigus išbandymų metui, pasiilgę draugų ir mokytojų, tikėdamiesi malonaus bendravimo, bendradarbiavimo ir linksmybių į gimnaziją sugrįžo 45 pradinių klasių mokinukai. Gimnazijoje buvo organizuota vaikų vasaros poilsio dienos stovykla „Vaikystės aitvarai“. 

 Varėnos pasienio rinktinės G. Žagunio pasienio užkardos vyriausiojo specialisto Lech Cimoš sūnus, Eišiškių Stanislavo Rapalionio gimnazijos Jaunojo pasieniečio būrelio (JPB) narys Donatas Cimoš, gegužės 16 d. dalyvavo Lietuvos praktinio šaudymo sporto federacijos (IPSC.LT) ir VŠĮ „Šūvio akademija“ organizuotose šaudymo varžybose "Shooting Academy Spring Handgun+PCC“. 

ELEKTRONINĖS PATYČIOS

REKOMENDACIJOS MOKYTOJAMS IR TĖVAMS

Mokytojai ir tėvai turėtų atkreipti ypatingą dėmesį į tai, kaip vaikai naudojasi įrenginiais, ką veikia nuotolinių pamokų metu. Kaip ir realiame gyvenime, taip ir virtualioje erdvėje pamokos turėtų vykti laikantis tam tikrų principų – tam skirtose platformose pamokos turėtų vykti tik uždarai mokinių grupei, neleidžiant viešų prisijungimų kitiems dalyviams bei laikantis ir „gyvai“ pamokai taikomų drausmės ir mandagaus elgesio taisyklių.

Dėl COVID-19 pandemijos susidariusi situacija privertė perdėlioti kasdienes veiklas, prisitaikant prie naujų aplinkybių – karantino, nuotolinio darbo bei mokymosi ir pan. Atsižvelgiant į tai, OPKUS  programos vykdymas taip yra koreguojamas pagal mūsų gimnazijos bendruomenės galimybes.

2017 m. mūsų  gimnazija su dar penkiomis Europos mokyklomis (iš Slovakijos, Vengrijos, Portugalijos, Turkijos, Italijos) gavo ERASMUS+ finansavimą ir dvejus metus - 2017-2019 m. - vykdė  gamtos apsaugos projektą „Mylėk kiekvieną lašą“. Labai džiaugiamės, kad mūsų vykdytas projektas irgi tapo GEROS PATIRTIES PAVYZDŽIU kitoms Europos mokykloms.