Aktualijos

OLWEUS SU ŠEIMA ŠVENTĖ 2023

    Birželio 2 diena mūsų gimnazijoje buvo netradicinė - diena be  pamokų. Bet į gimnaziją skubėjo ir vaikai, ir jų šeimų nariai. Diena prasidėjo klasių valandėlėmis, kurias vedė klasių vadovės. Klasių valandėlių metu  vaikai ir tėvai žaidė įvairius žaidimus, kalbėjo apie savo šeimas svarbiausia tema: „Kaip pavyksta sutarti visiems kartu?“. Antrą ir trečią pamoką mokiniai kartu su savo tėvais dalyvavo įvairiose veiklose: „Aitvarų dirbtuvės“ - organizavo technologijų mokytojas G.Turonis, „Pirmoji  pagalba“  - organizavo fizinio ugdymo mokytojas I.Sankovskij ir ŠVSB specialistas L.Vysockij, mokytoja L.Šeškienė vedė viktoriną apie Vilnių, kuri buvo skirta Vilniaus 700 metų jubiliejui paminėti, pradinių klasių mokytojos D.Andruškevičienė, L.Talmontienė, V.Mikelevičienė organizavo krepšinio turnyrą pradinukams, mokytojos  L.Giedrienė ir V.Kajokaitė paruošė pačią „skaniausią“ veiklą -  „Šventiniai užkandukai“,o fizinio ugdymo mokytojas  D.Belopetrovič krepšinio kamuolio mėtymo į lanką turnyrą pasiūlė aukštesniųjų  klasių mokiniams. Lietuvių kalbos mokytojos B.Lukaševičienė, I.Blažukonienė ir R.Šiškevičienė organizavo veiklą „Lietuvių kalba linksmai“, o matematikos mokytojos L.Portnaja ir G.Andrukonis pasiūlė smagius stalo žaidimus bei galvosūkius. Pradinių klasių mokytojos V.Voronovič ir R.Petrovskienė organizavo improvizacijų veiklą.

    Šventėje sulaukėme ir svečių! Geografijos mokytoja R.Lysenko atvyko kartu su Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos šaulių būriu ir organizavo šaudymo iš pneumatinio ginklo, šaudymo iš lanko ir pistoleto varžybas.

    OLWEUS su šeima šventę užbaigė šventinis koncertas. Visos klasės - nuo pačių mažiausių „nulinukų“ iki didžiausių , dešimtokų,  ruošė programą. Buvo smagu matyti, kad mūsų gimnazijoje tiek daug talentų, gebančių deklamuoti, šokti, dainuoti!

    Noriu nuoširdžiai padėkoti visiems mokytojams, klasių vadovams, mokiniams už savo indėlį įgyvendinant OLWEUS PPP. Šis renginys vainikuoja mūsų visų darbą sprendžiant patyčių stabdymą įvairiuose lygiuose. Kitais metais turėsime vėl įrodyti, kad esame OLWEUS vardo verta mokykla.

___________________________

Įrašo autorius:
Rima Česokienė
psichologė