Aktualijos

Skelbiamas konkursas švietimo įstaigos vadovo pareigoms užimti

Vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo”, skelbiamas konkursas Šalčininkų r. Eišiškių Stanislavo Rapolionio gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

Priėmimas į darbą - http://salcininkai.lt/veiklos-sritys/priemimas-i-darba/510

 

Skelbimai http://salcininkai.lt/skelbimai/397/skelbiami-konkursai-svietimo-istaigu-vadovu-pareigoms-uzimti:12489