Aktualijos

PASIŽADU BŪTI PAVYZDINGU JPB NARIU

      Ketvirtadienį balandžio 11 dieną Varėnos pasienio rinktinės Purvėnų pasienio užkardoje įvyko JPB narių pasižadėjimo ceremonija, kurios metu pasižadėjimo žodžius ištarė 18 Šalčininkų rajono Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos moksleivių.

     Po pasižadėjimo Varėnos pasienio rinktinės vadas Vytautas Ižganaitis ir Purvėnų pasienio užkardos vadas Donatas Bakša sveikino jaunuosius pasieniečius ir kiekvienam įteikė po JPB ženkliuką.  Rinktinės vadas, sveikindamas jaunuosius pasieniečius, ragino juos ir toliau būti smalsiais, žingeidžiais, aktyviais ir nuolat tobulėti.

    Pasižadėjimo ceremonijos metu  būrelio  vadovas Darjuš Belopetrovič pristatė 2018 metų veiklos rezultatus, planuojamus 2019 metų  darbus bei  pristatė jaunųjų pasieniečių parengtą vaizdinę medžiagą apie būrelio veiklą.

    Po pasižadėjimo ceremonijos užkardos vadas Donatas Bakša JPB nariams suorganizavo ekskursiją po Purvėnų pasienio užkardą. Ekskursijos metu buvo aprodyta  tarnybinės patalpos, sulaikytų transporto priemonių aikštelė. Būrelio nariai turėjo galimybę iš stebėjimo bokšto techninių priemonių pagalba apžiūrėti saugomą valstybės sienos ruožą.

      Nuvykus į Eišiškių pasienio kontrolės punktą, Purvėnų pasienio užkardos vado pavaduotoja  Diana Dovjad-Ulbinienė jaunimui išsamiai pristatė darbo pasienio kontrolės punkte užduotis, specifiką bei darbo ypatumus antroje dokumentų tikrinimo ir tyrimo linijoje.

___________________________

Darjuš Belopetrovič Įrašo autorius:
Darjuš Belopetrovič
fizinio ugdymo mokytojas