Renginiai

KOLEGA – KOLEGAI 2018

    Gruodžio 12 dieną gimnazijoje vyko tradicinis mokytojų renginys „Kolega – kolegai“, kurį kasmet organizuoja Metodinė taryba. Šių metų renginio tema – „Motyvuojančios veiklos pamokoje“.

   Renginys „Kolega – kolegai“ vyksta jau trečius metus. Mokytojai-pranešėjai dalijasi pedagogine patirtimi, o mokytojai-klausytojai turi galimybę artimiau susipažinti su kolegų darbo metodais, darbo ypatumais.

    Virginija Mikelevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, mano, kad vienas iš pagrindinių mokytojų veiklos tikslų yra padėti mokiniams tapti motyvuotiems, t.y. padėti patirti atradimų ir pažinimo džiaugsmą. Pradinėse klasėse ypatingai svarbu organizuoti mokymą, stiprinantį pasitikėjimą savo jėgomis, padedantį atskleisti mokinio gabumus ir juos ugdyti. Mokytoja savo pamokose ugdymo procesą stengiasi paįvairinti mokomaisiais žaidimais, aktyvinančiais mokymą metodais, nuolat stebi ir vertina mokinių pastangas.

    Alicija Grabštunovič, vyresnioji matematikos mokytoja, veiklą 7 klasėje labai veiksmingai skatina pamokos tikslu ir konkrečiu pamokos uždaviniu. Mokytoja naudoja kaupiamojo vertinimo sistemą, todėl  mokiniai beveik kas trečią pamoką turi galimybę gauti tašką. Mokiniams patinka pamokos apibendrinimas ir įsivertinimas. Aukštesniųjų klasių mokiniams labiausiai tinka aiškiai pateikta teorinė medžiaga ir mokytojo paaiškinimai atliekant praktines užduotis. Ekonomikos ir verslumo pamokose labai motyvuoja ugdymo turinio siejimas su praktine veikla.

    Teresa Tinaševa, rusų kalbos mokytoja metodininkė, pristatė savo darbo metodus, kurie motyvuoja mokymąsi: žaidimai, rebusai, kryžiažodžiai, žodžių spėjimai ir kita. Taip pat papasakojo apie informacinių komunikacinių technologijų panaudojimą per pamokas: video, audiokasetės, internetas, multimediją. Mokytoja pademonstravo jos pačios parengtas metodines ir mokomąsias vaizdines priemones. Sakė, jog  pamokų metu  dažnai taiko grupinio darbo metodą, kuris moko bendradarbiauti, lavina įsivertinimo įgūdžius, skatina loginį mąstymą. Darbas pamokoje organizuojamas taip, kad kiekvienas mokinys galėtų matyti, klausyti, liesti, judėti, kalbėti, vaidinti ir kartais dainuoti.             

    Rima Česokienė, gimnazijos psichologė, pabrėžė, kad svarbiausia - ramus mokytojas. Motyvuojant ir skatinant mokinius būtina nepamiršti ir apie save: romus balsas, kartais valdant emocijas skaičiavimas mintyse iki 10, smulkmenų ignoravimas – svarbūs veiksniai, įtakojantys pamokinės veiklos kokybę. Psichologė pateikė daug pratimų ir pavyzdžių, kurie galėtų paįvairinti pamoką ir kelti mokinių mokymosi motyvaciją.

    Nuotraukoje galite matyti realų mokinių ir mokytojo darnaus bendradarbiavimo pavyzdį – stilingą Kalėdinę eglutę. Eglutės autoriai technologijų mokytoja Lina Giedrienė ir jos mokiniai. Eglutė puošia gimnazijos 2 aukšto foje.

___________________________

Įrašo autorius:
Gražina Šibekienė
direktoriaus pavaduotoja ugdymui