Renginiai

RAMUTEI SKUČAITEI - 85-ERI

,,Kiekvienas eilėraštis man yra atskiras pasaulis“,- šiuos žodžius ištarė visiems žinoma poetė Ramutė Skučaitė. Su jos eilėraščiais išaugo ne viena vaikų karta. Dauguma eilių mums artimos ir brangios, nes jose atsispindi gražiausios mūsų mintys ir svajonės.

Spalio 27 dieną poetė Ramutė Skučaitė šventė savo 85-ąjį gimtadienį. Mūsų gimnazijos mokiniai šią ypatingą sukaktį pažymėjo skaitydami jos gražius eilėraščius.

Renginio pradžioje nuskambėjus dainai ,,Mama ir saulelė“, mes, šeštokai (aš, Samanta, ir Donatas) pasakojome apie poetės gyvenimo ir kūrybos kelią, pristatėme jos parašytas knygas ir pelnytus apdovanojimus. Klausydamiesi pasakojimo apie Ramutę Skučaitę mokiniai išvydo ne vieną besišypsančios poetės jaunystės ir vėlesnių gyvenimo metų nuotrauką. Bibliotekos vedėja M.A.Dailydkaitė papasakojo apie skaudžius poetės išgyvenimus, patirtus Sibire. Lietuvių kalbos mokytoja B. Lukaševičienė visiems priminė, kaip gražiai rašo poetė, ir pakvietė vaikus padeklamuoti poetės eilėraščius. Visos klasės, kurios dalyvavo renginyje, - pradinukai, penktokai ir šeštokai – pristatė R.Skučaitės knygeles, kurias kartu skaitė, ir padeklamavo mintinai išmoktas eiles. Šeštos klasės mergaitės skaitė eilėraščius iš knygelės ,,Aš esu – kas?“. Manau, kad visiems labai patiko eilėraščiai apie mažą Pabaisą - Pabaisėlį, kuris iš tikrųjų buvo labai geras ir mielas.

Renginio pabaigoje, skambant dar vienai dainai, parašytai Ramutės Skučaitės žodžiais, rašėme sveikinimus poetei gimtadienio proga.

Ačiū visiems mokiniams ir mokytojams, atėjusiems išgirsti skambaus Ramutės Skučaitės poetinio žodžio. Dėkojame ir poetei, sukūrusiai tiek daug gražių, jautrių eilėraščių, ir linkime jai ištvermės, sveikatos bei gražių kūrybiškų darbų.

Samanta Lotorevičiūtė, 6 klasės mokinė