Aktualijos

PAGAUK ATEITĮ SU STEAM!

     Mūsų gimnazijos tikslas – siekti, jog jauni žmonės būtų pasiruošę  XXI a. iššūkiams. Svarbu ir tai, kad visi mokiniai būtų susipažinę su karjeros galimybėmis. STEAM – tai, ko mums šiandien trūksta ir tai, kas padėtų įgyvendinti mūsų tikslus. STEAM byloja: tuo pačiu metu suteikiama galimybė mokytis gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos bei matematikos. STEAM - integruotas mokymas(-is) - paprastas būdas, kuris padės mūsų mokiniams pamokose įgyjamas žinias iš karto pritaikyti praktiškai.

    Siekdami įgyvendinti savo tikslus, entuziastingai pritarėme anglų kalbos mokytojos Emilijos Zuzienės iniciatyvai dalyvauti Erasmus + projekte 2020 „STEAM i STEAM WORK“. Svarbiausi šio projekto tikslai - įgyti žinių apie STEAM metodiką, skatinti mokinių smalsumą ir susidomėjimą STEAM, derinti akademines sąvokas su realiomis gyvenimo situacijomis, ugdyti mokinių kūrybiškumą, bendradarbiavimą, kritinį mąstymą, bendravimą, pilietiškumą. Projekto partneriai – mokiniai ir mokytojai iš Rumunijos, Graikijos, Portugalijos, Ispanijos, Turkijos ir mes, iš Lietuvos. Projektas bus įgyvendinamas dvejus metus - pradžia  2020 m. spalio mėnuo. "STEAM i STEAM WORK" projekto veiklų dalyviai 15-18 metų mokiniai. Laukia įdomios veiklos, iššūkiai, smagūs susitikimai.

     Mūsų, Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos mokytojų ir mokinių grupė, vadovaujami mokytojos Emilijos Zuzienės, pasiruošusi susidraugauti su STEAM. Taigi, startuojame: spalio mėnuo – pažintis su projekto dalyviais ir veiklomis.

___________________________

Įrašo autorius:
Eglė Kiriuškinienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui